Godbeniška šola

 

V šolskem letu 2017/18

potekajo štiri skupine NGL – Nauka o glasbi in sicer:

  1. razred: torek ob 17.15
  2. razred: petek ob 16.00
  3. razred: sreda ob 15.30
  4. razred: sreda ob 17.15

Učenci potrebujejo pri pouku delovni zvezek:

  • Mali glasbeniki (1, 2, 3, 4 -odvisno od razreda),
  • notni zvezek (za 1. in 2. razred naj bo s širokim črtovjem (Tako je lahko)
  • dva navadna svinčnika HB in B, šilček, radirko in vsaj 6 osnovnih barvic.

Naprošamo starše, naj otroke opomnijo na domače naloge, ker se velikokrat zgodi, da učenci nimajo naloge.

 

Comments are closed.