Galerija

Prva slika Pihalnega orkestra Salonit Anhovo iz leta 1953.

Člani Pihalnega orkestra Salonit Anhovo, novembra 1953

Zadnja vrsta z leve: Peter Križnič, Jože Ipavec, Pavel Bevčar, Fortunat Poberaj,
Pavel Gabrijelčič, Andrej Perše, Edi Winkler, Jože Žbogar.

Sredinska vrsta z leve: Pavel Stanič, Jože Erzetič, Roman Berlot, Roman Kodelja,
Zvonko Bizjak, Ugo Karlovini, Lucijan Morel, Marjan Kos, Edi Gorjup, Julijan Čargo,
Marjan Tinta, Adrijano Šuligoj.

Prva vrsta z leve: Alfonz Drnovšček, Sandro Žnidarčič, Srečko Markič, Jožko Simčič, Zorka Pohole, Marija Gorjan, Franc Žižmond, Milena Medvešček, Bruno Brešan, Janko Grebenjak, Jože Koncut, Hektor Stanič.

Comments are closed.