Zgodovina

Pihalni orkester je bil ustanovljen leta 1952 kot sekcija DPD “Svoboda” Anhovo in si je nadel ime Pihalni orkester DPD Svoboda Anhovo. Pod vodstvom dirigenta Franca Žižmonda je orkester hitro premostil začetne ovire in v dobrem letu dni naštudiral dovolj skladb za izvedbo samostojnega koncerta, ki je bil 17.9.1953. V novembru istega leta so se godbeniki oblekli v prve uniforme. Po zgraditvi Delavskega doma v Desklah leta 1959, v katerem je tudi glasbena učilnica, je orkester pridobil odlične pogoje za delo.

(Prva fotografija Pihalnega orkestra Salonit Anhovo – 1953.)

Pod taktirko dirigenta Franca Žižmonda je orkester rasel, zorel in dosegel v nekaj letih zavidljivo kvaliteto. Postal je pomemben sestavni del kulturnega dogajanja, pravzaprav del življenja domačega kraja in širše okolice doma in tudi med rojaki v zamejstvu. Ne gre prezreti delež kulturnega utripa, ki so ga godbeniki ustvarjali v domačem kraju in bližnji in širši okolici s prvomajsko budnico, prirejanjem samostojnih koncertov, z nastopi na proslavah, kulturnih srečanjih gradbenih delavcev, revijah pihalnih orkestrov.

Za dolgo obdobje delovanja pihalnega orkestra so značilni vzponi in padci, številna krizna obdobja, ki so pogojena z osipom že izoblikovanih godbenikov in prihodom novih, z usklajevanjem interesov posameznika z interesi skupine, z usklajevanjem časa vaj in delovnega časa, večkratna zamenjava dirigentov v obdobju 1977-1991. Po petindvajsetih letih je dirigenta Franca Žižmonda, ki se je upokojil, zamenjal dirigent Silvio Brosche. Prav v tem obdobju je dobilo glasbeno udejstvovanje v Desklah tudi širšo družbeno veljavo in priznanje z ustanovitvijo oddelka za trobila in pihala Glasbenega centra Nova Gorica. Oddelek je deloval od leta 1977 do 1984. Nato je za dirigentsko palico, do leta 1988 prijel Oton Konjedic. Od 1988 do 1991 je orkester zopet vodil Silvio Brosche. Od leta 1991 pihalni orkester vodi dirigent Radovan Kokošar.

Kljub vsem težavam, s katerimi se spopadajo tako velike amaterske skupine, bi bil ves trud zaman, če orkester ne bi podpirali donatorji in sponzorji. Omeniti gre predvsem podjetje Salonit Anhovo, ki je delovanje pihalnega orkestra moralno in materialno podpiralo vse od njegove ustanovitve. Pihalni orkester nosi sedaj ime Pihalni orkester Salonit Anhovo in deluje kot sekcija Kulturnega društva “Svoboda” Deskle. Poleg podjetja Salonit Anhovo sredstva za delovanje orkestra v zadnji letih zagotavlja predvsem občinski proračun Občine Kanal ob Soči. Orkester je danes opremljen s kvalitetnimi inštrumenti in oblekami za nastope. Nakup posameznih inštrumentov in uniform so omogočali prispevki donatorjev in sponzorjev podjetja Salonit Anhovo in tudi drugih podjetij v regiji (Zavarovalnica Slovenica, HIT d.d., Nova KBM, …Smilie: ;) in Občine Kanal ob Soči.

Pihalni orkester si je vsa ta leta trudil širiti svojo kulturo in utrjevati ugled kraja in podjetja Salonit Anhovo doma in v tujini. Najpomembnejša gostovanja Pihalnega orkestra v skoraj 50 letnem obdobju so: v Italiji v Vidmu in Manzanu, Madriziu, Orzanu, Nabrežinah, po Jugoslaviji v Cementarni Beočin, na izboru kulturnih dejavnostih delavcev Jugoslavije v Titovi Mitrovici, doma pri otvoritvi koče pri Krnskem jezeru, na številnih turističnih prireditvah, itd. V letu 2000 je pihalni orkester prejel priznanje Občine Kanal ob Soči. V letu 2001 je nastopil na tekmovanju, ki ga prireja Zveza Slovenskih godb in prejel za nastop zlato plaketo. Leta 2002 smo na tekmovanju Zveze slovenskih godb v tretji težavnostni stopnji prejeli srebrno plaketo. Istega leta smo praznovali tudi svojo 50-letnico neprekinjenega delovanja orkestra. Ob tej priložnosti smo izdali brošuro o delovanju orkestra skozi vseh 50 let. Posneli smo tudi svoj prvi CD. Konec leta 2002 smo s TV Koper-Capodistria posneli prispevek za oddajo Sledi na nacionalni televiziji. Leta 2005 smo se udeležili festivala pihalnih orkestrov v Calleli v Španiji, kar je za člane našega orkestra pomenilo prvo uresničitev želja po nastopanju na večjih festivalih v tujini. Danes orkester še vedno uspešno deluje, leta 2012 pa je dopolnil 60 let svojega neprekinjenega delovanja.

Comments are closed.